Uroczystości pogrzebowe prof. Władysława Bartoszewskiego

715
Profesor Bartoszewski był więźniem obozu koncentracyjnego Auschwitz, działał w Radzie Pomocy Żydom „Żegota”, był żołnierzem Armii Krajowej, walczył w powstaniu warszawskim, po wojnie przez 8 lat siedział w komunistycznym więzieniu, był działaczem opozycji, po 1989 roku dwukrotnie pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych.
 

 
Odznaczony tytułem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata, kawaler Orderu Orła Białego. Zmarł 24 kwietnia 2015 roku, przeżywszy 93 lata.