Projekt edukacyjny na plastyce

668
W klasie piątej projekty skupione są wokół zabytków i artystów polskich natomiast w klasie szóstej uczniowie przygotowują krótkie etiudy teatralne lub filmowe poświęcone wierszom lub bajkom.