Obchody 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie

553
Główne obchody rozpoczęły się od meldunku o gotowości pododdziałów 25 BKPow.  do uroczystości złożonemu Dowódcy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej pułkownikowi doktorowi Stanisławowi Kaczyńskiemu przez Dowódcę uroczystości podpułkownik Sławomir Rutowicz.
Po wciągnięciu flagi na maszt pułkownik Kaczyński w swoim wystąpieniu  powiedział: „ Polscy żołnierze walcząc na frontach Europy poświadczyli, że „ Jeszcze Polska nie zginęła”, dali heroiczny przykład tocząc bohaterską walkę z najeźdźcą, a ich mogiły rozsiane po całej Polsce i świecie są świadectwem dziedzictwa tradycji i czynów naszych przodków oraz naszej pamięci i tożsamości”.
Następnie, porucznik Dorota Jakubowska odczytała Apel Pamięci, po czym żołnierze Kompanii Honorowej oddali salwę honorową oraz odegrano pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego.
Elementem wieńczącym zbiórkę była defilada wojskowa wszystkich pododdziałów biorących udział w obchodach.
W godz. od 10.00 do 13.00. na strzelnicy garnizonowej w ramach Dnia Otwartych Koszar każdy zainteresowany mógł się zapoznać ze sprzętem i uzbrojeniem będącym na wyposażeniu jednostek wojskowych 25 Brygady Kawalerii Powietrznej oraz możliwościami szkolenia kawalerzystów na symulatorze pola walki ŚNIEŻNIK

Zdjęcia: kpt. Tomasz Pierzak