Wyniki konkursu „Fundusze europejskie zmieniają Tomaszów Mazowiecki”

456
Komisja konkursowa wyłoniła sześciu laureatów indywidualnych, po trzech w każdej kategorii wiekowej oraz sześciu laureatów wśród szkół, reprezentowanych przez nagrodzone dzieci. Przyznano 12 atrakcyjnych nagród głównych oraz nagrody pocieszenia dla wszystkich pozostałych  uczestników konkursu. Wszyscy otrzymali okolicznościowe dyplomy.
 
klasy I-III
 
I miejsce – Julia Kucharska – Szkoła Podstawowa nr 8
II miejsce – Wiktoria Świątek – Szkoła Podstawowa nr 12
III miejsce – Maria Wach – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

klasy IV-VI

I miejsce – Angelika Kacprzak – Szkoła Podstawowa nr 7
II miejsce – Sebastian Stępień – Szkoła Podstawowa nr 14
III miejsce – Miłosz Krzysztofik – Szkoła Podstawowa nr 8

 
Laureatów uhonorowali Prezes ZGWK Maria Chilińska i Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Marcin Witko.

 
Podsumowanie konkursu, ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród, miało miejsce w dniu 10 maja 2015 na Placu im. T. Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim, w trakcie imprezy promującej największą tomaszowską inwestycję unijną, realizowaną przez Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. Imprezę zorganizowano w ramach "Dni Otwartych Funduszy Europejskich”, których koordynatorem jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju we współpracy z Ministerstwem Środowiska i NFOŚiGW, przy udziale instytucji zajmującymi się Funduszami Europejskimi w Polsce.
ZGWK Dziękuje wszystkim uczestnikom konkursu plastycznego oraz osobom zaangażowanym   w jego realizację. Dziękuje również za udział w przedsięwzięciu promującym wykonanie Projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”, którego celem jest osiągnięcie wymaganego prawem efektu ekologicznego, polepszenie stanu wód powierzchniowych i podziemnych regionu oraz ich ochrona przed zanieczyszczeniem. Realizacja Projektu wpłynie na zwiększenie dostępności i jakości wody pitnej, poprawi warunki bytowe mieszkańców aglomeracji tomaszowskiej oraz poprawi efektywność retencji wód i ochrony przeciwpowodziowej w regionie.

Źródło: Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego