Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej organizuje cykl spotkań z mieszkańcami!

414
Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej ogłosił nabór wniosków o podłączenie budynków do kanalizacji sanitarnej. Można starać się o dofinansowanie w wysokości nawet 3 tys. zł.
Uprawnieni do składania wniosków są właściciele danej nieruchomości lub osoby posiadające prawo do dysponowania podłączanymi nieruchomościami. Na poniedziałkowe spotkanie w Urzędzie przyszło kilkadziesiąt osób.

Źródło: Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego