Debata- Życie to nie gra, nie zalogujesz się po raz kolejny

617
Organizatorem debaty był Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Maz. insp. Gabriel Olejnik i Wójt Gminy Tomaszów Maz. p. Franciszek Szmigiel, patronat nad debatą objął Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinsp. Dariusz Banachowicz i Starosta tomaszowski p. Mirosław Kukliński. Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinsp. Dariusz Banachowicz osobiście uczestniczył w debacie, otwierając imprezę tematycznym przemówieniem skierowanym do obecnej na sali młodzieży, po nim głos zabrał vice Starosta tomaszowski p. Dariusz Kowalczyk. Po przemówieniach patronów, Komendant Powiatowy Policji insp. Gabriel Olejnik i Wójt Gminy Tomaszów Maz. p. Franciszek Szmigiel powitali przybyłych na debatę gości.
 

 
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Pani wicedyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Smardzewicach Pani Katarzyny Wosińskiej debata miała charakter ponadregionalny, tego dnia do Smardzewic przyjechało wielu zaproszonych gości, wspaniałych prelegentów którzy dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem.
 

Prelegenci w sposób bardzo czytelny i dostosowany w szczególności do młodych kierowców przekazywali zagadnienienia związane z tematyką debaty. Jako pierwszy wystąpił psycholog, mediator p. Hubert Cabała, następnym prelegentem był przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi asp. sztab. Tadeusz Jędrasik, po nim zabrał głos naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego z KPP Tomaszów Maz. podinsp. Wojciech Młodzik i przedstawiciel Piotrkowskiego WORD-up p. Michał Kędziora, drugi panel dyskusyjny otworzył pokrzywdzony w wypadku drogowym p. Łukasz Boroński, towarzyszyli mu p. Joanna Sęk i prof. Wiesław Garbatowski reprezentujący fundacje pomagające osobom pokrzywdzonym w wypadkach komunikacyjnych, ostatnim prelegentem był Arkadiusz Szymański z grupy Motocyklowej „Szaman”,
 

 
atrakcjami współtowarzyszącymi debacie były: Punkty konsultacyjne w tym z zakresu prawa, Symulator wypadków dachowania pojazdu,
 

 
alkotesty, alkogogle, znakowanie rowerów, pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej, pokaz ratownictwa drogowego,
 
 

 
 prezentacja motocykli i starych samochodów (dzięki uprzejmości automobilklubu), pokaz koni policyjnych, pokaz tresury policyjnych psów służbowych, firma Maxi Cosi przeprowadzała instruktarze jak właściwie umieszczać fotelik dla dzieci w samochodzie. Debatę poprzedziła akcja jabłko czy cytryna w której grupa przedszkolaków z przedszkola w Smardzewicach na czele z Panią dyrektor Katarzyną Wosińską i tomaszowskimi policjantami ruchu drogowego rozdawali kierującym jabłko lub cytrynę. Na koniec debaty strażacy z OSP wykonali pokaz – symulacji wypadku drogowego z rozcinaniem pojazdu i instruktarzem jak powinni zachować się świadkowie wypadku drogowego przeprowadzonym przez kierownika pogotowia ratunkowego p. Ewe Pietras i Prezesa Zarządu Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych p. Edmunda Króla.
 

 

Swoją obecnością debatę uświetnili przedstawiciele z: Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, władz miasta i powiatu, dyrektorzy szkół, pedagodzy, straży pożarnej, duchowieństwa, leśnictwa, mieszkańcy Smardzewic, uczniowie, studenci i oczywiście lokalne media,gośćmi specjalnymi debaty byli oficerowie prasowi garnizonu łódzkiego na czele z rzecznikiem prasowym Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Joanną Kącką.

Debata była bardzo dobrze odebrana przez mieszkańców, którzy dziękując wójtowi prosili go o częstsze tego typu inicjatywy.