Delegacja Chińskiej Armii Ludowo – Wyzwoleńczej w 25 BKPow.

416
Delegację, której towarzyszył Zastępca Inspektora Wojsk Lądowych generał brygady Stanisław Olszański na lotnisku w Nowym Glinniku powitał Dowódca 25 BKPow. pułkownik doktor Stanisław Kaczyński.
Płk Kaczyński na sali briefingowej zapoznał gości z przeznaczeniem i zadaniami 25.BKPow. oraz przedstawił doświadczenia zdobyte przez żołnierzy w ramach pełnienia służby w Polskich Kontyngentach Wojskowych,
Po zakończeniu wystąpienia płk Kaczyńskiego nastąpiła dyskusja dotycząca procedur przygotowania do udziału w misjach poza granicami kraju oraz wdrażania nowego sprzętu.
 

Następnym elementem wizyty była prezentacja symulatora szkolenia ogniowego „ŚNIEŻNIK”, na którym żołnierze Brygady, w codziennym szkoleniu podnoszą swoje umiejętności strzeleckie oraz prezentacja statyczna uzbrojenia i sprzętu wojskowego znajdującego się na wyposażeniu  pododdziałów komponentu lądowego 25 BKPow.
Kolejnym punktem była wizyta gości na lotnisku w 7 dywizjonie lotniczym w Nowym Glinniku, gdzie m. in. zaprezentowano symulator lotów śmigłowca W-3 Sokół „KLAUDIA” wraz z prezentacją statyczną zasadniczego uzbrojenia i sprzętu wojskowego znajdującego się na wyposażeniu  pododdziałów komponentu powietrznego 25 BKPow.
 

Następnie, wizytującym pokazano praktyczne szkolenie kawalerzystów z wykorzystaniem śmigłowców W-3W Sokół.
Pułkownik Kaczyński po zakończonym pokazie zaznaczył, iż wysoki poziom działania kawalerzystów był efektem nie tylko szkolenia w kraju, ale także nabytych doświadczeń służby po za granicami kraju w Polskich Kontyngentach Wojskowych w Iraku czy też Afganistanie.
 

Pokaz dynamiczny był ostatnim elementem wizyty delegacji chińskiej w 25 BKPow.,  a po jego zakończeniu wykonano wspólne zdjęcia oraz nastąpiła wymiana upominków.

Zdjęcia: szer. Agmoeszka Grzelak

kpt. Tomasz Pierzak