Studenci słuchali i pytali

588
Przyszli adepci zarządzania dowiedzieli się  m.in. jak wygląda tworzenie szeroko pojętej strategii transportowej miasta w praktyce oraz jak przedstawiają się wyniki badań zleconych przez miasto w celu poprawy rozkładu sieci transportu publicznego. Na pytania odpowiadali Jakub Zięba kierownik biura Działalności Gospodarczej, Jakub Olczyk kierownik Biura Partnerstwa i Rozwoju oraz Robert Urbański kierownik Biura Audytu Wewnętrznego.

 Studenci wraz ze swoją opiekunką dr. Dorotą Żelazną – Jochim chętnie zadawali pytania i przekazywali swoje spostrzeżenia oraz sugestie dotyczące zarówno samego transportu, jak również działań marketingowych, które miałyby pomóc w rozpropagowaniu informacji dotyczących przyszłych zmian w komunikacji miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.