W przyjaźni z przyrodą

653

Poprzez realizację konkursu krzewiono wśród dzieci i młodzieży potrzebę ochrony środowiska naturalnego oraz poszerzono i utrwalono wiedzę na temat parków krajobrazowych województwa łódzkiego.

Konkurs swoim zasięgiem obejmował całe województwo łódzkie. Wzięło w nim udział 365 uczniów z 57 szkól podstawowych i gimnazjalnych województwa.
Komisja konkursowa w składzie Mirosław Bernacki– artysta plastyk, instruktor plastyki OK Tkacz, Grażyna Srebrzyńska – straszy kustosz. oraz Bożena Gajda- instruktor plastyki MOK nagrodziła 16 i wyróżniła14 uczniów we wszystkich kategoriach wiekowych. Wśród laureatów znaleźli się również uczniowie Tomaszowskich szkół
 

Kategoria I- III szkoły podstawowe
Wyróżnienia -Łukasz Włudarczyk i Jakub Panfila z SP 13 Tomaszów Maz.

Kategoria IV- VI szkoły podstawowe
I miejsce- Wiktoria Kondejewska – Szkoły Podstawowej nr 1 i Oliwia Piotrowska z SP 14
II miejsca Zuzanna Galińska i Bartłomiej Drzymalski – SP 1
III miejsce – Natalia Gałecka – SP 14
Wyróżnienia-Wiktoria Kliszewska – SP 1 i Emilia Stępień – SP 14
Kategoria klas gimnazjalnych;
II miejsce – Paulina Duda Gimnazjum nr. 8
wyróżnienie -Hanna Góra Gimnazjum nr 3

Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 14 oraz Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim.