Chcesz mieć wpływ na rozkład jazdy? Przyjdź na konsultacje

764
Przedmiotem konsultacji jest projekt  nowego układu linii komunikacyjnych w Tomaszowie Mazowieckim wraz ze zmodyfikowanym rozkładem jazdy.
Szczegółowy zakres zmian zostanie przedstawiony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Komórką organizacyjną Urzędu Miasta odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Biuro Działalności Gospodarczej. Wszelkie pytania, propozycje i sugestie można przekazywać w następujący sposób:
– podczas spotkań, których harmonogram określa niżej zamieszczona tabela;
– drogą elektroniczną na adres wdg@tomaszow-maz.pl;
– pisemnie na adres: Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowiecki, Biuro Działalności Gospodarczej, 97-200 Tomaszów Maz. ul. P.O.W. 10/16;
Harmonogram spotkań dotyczących konsultacji społecznych z mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego na temat wprowadzenia nowego układu linii komunikacyjnych wraz ze zmodyfikowanym rozkładem jazdy:
16.06.2015 r. godz. 13.00 Urząd Miasta, pokój nr 21 (I piętro)
23.06.2015 r. godz. 14.00 Urząd Miasta, pokój nr 21 (I piętro)
24.06.2015 r. godz. 14.00 Plac Kościuszki , Informacja turystyczna
25.06.2015 r. godz. 13.30 Urząd Miasta, pokój nr 21 (I piętro)
30.06.2015 r. godz. 14.30 Urząd Miasta, pokój nr 21 (I piętro)
02.07.2015 r. godz. 14.00 Urząd Miasta, pokój nr 21 (I piętro)