Pilica – rzeka, która łączy czyli VI Ogólnopolski Rajd Kajakowo – Rowerowy

500
By móc uczestniczyć w rajdzie należy mieć ukończone 18 lat. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w imprezie tylko pod opieką rodziców bądź opiekunów prawnych.