Prowadź inwentaryzację z uśmiechem na twarzy!

880
Czy jednak warto korzystać z takich usług? Na co zwrócić uwagę wybierając kontrahenta?
 
Skontroluj stan majątku
 
Inwentaryzacja to działanie, które umożliwia kontrolę stanu wartościowego i ilościowego firmowych magazynów. To nic innego jak kontrola wewnętrzna, która ma na celu dokonanie spisu z natury składników majątkowych firmy. Dzięki niej możemy po uzyskaniu wyników wyjaśnić zaistniałe ewentualne różnice porównując spis z ewidencją księgową. To dobry sposób na rozliczenie osób odpowiedzialnych za magazyn i pozyskanie cennych informacji o potrzebach sprzedażowych przedsiębiorstwa.
 
Jak przebiega inwentaryzacja?
Jest to szczegółowy proces polegający na obliczeniu ilości towarów znajdujących się w magazynie. Pozyskane dane należy skrupulatnie wpisywać w protokoły inwentaryzacyjne. Terminowość i częstotliwość w tej sferze określa ustawa o rachunkowości. Inwentaryzacja powinna obejmować wszystkie składniki majątkowe objęte ewidencją bilansową. Warto podkreślić, że każdy element majątku może być w dokumentacji wymieniany tylko jeden raz. Proces spisywania zawartości magazynów uległ jednak sporej przemianie. Niegdyś inwentaryzacja wiązała się z wieloma godzinami spędzonymi w murach firmy. Obecnie jednak istnieje możliwości wynajęcia firmy zewnętrznej, która w naszym imieniu dokona spisu. Firmy outsourcingowe mają w swoich zasobach nie tylko specjalistyczne oprogramowanie, ale też sztab specjalistów, którzy w krótkim czasie sprawnie przygotują dokumentację magazynową. Dzięki zleceniu usługi zewnętrznemu kontrahentowi będziemy mieli pewność szybkiego i bezbłędnego działania. Nie da się ukryć, że jest to ogromne odciążenie dla pracowników, którzy często nie mają doświadczenia w tego typu pracach. Nie warto marnować czasu na żmudne liczenie, które przyniesie jedynie pozorne oszczędności.
Jak wygląda profesjonalny proces inwentaryzacji?
Pierwszym krokiem jest znalezienie doświadczonej firmy, która w profesjonalny sposób przeprowadzi inwentaryzację. Następnie przekazujemy dostęp do bazy danych i potrzebnych ksiąg rozrachunkowych. Firma przeprowadza na podstawie dokumentów analizę co do zakresu spisu, a także specyfiki posiadanego majątku. Na podstawie uzyskanych danych projektowane są etykiety z kodem kreskowym umieszczanym na towarze. Za pomocą terminali mobilnych przeprowadzany jest formalny spis z użyciem najnowszych technologii, które umożliwią wygenerowanie raportu po zakończeniu prac. Dzięki takiej usłudze uzyskany aktualne i rzetelne informacje o stanie majątku firmy.