Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej w dniach 25 czerwiec 2015 roku- 01 lipca 2015 roku

390
OPOCZNO

2015-06-24, 8:00 – 16:00

Alfredów 1
Bród
Góźdź
Kotfin 9, 10, 17

2015-06-25, 8:00 – 17:00
Stawowiczki

2015-06-26, 8:00 – 18:00
Daleszewice
Wielka Wola 18

2015-06-30, 8:00 – 16:00

Dębowa Góra

2015-07-01, 8:00 – 16:00

Grzymałów
Stawowiczki 8

TOMASZÓW MAZ.

2015-06-24, 8:00 – 15:00

Tomaszów Maz. ul. Aliny; ul. Andrzeja; ul. Anny; ul. Białobrzeska; ul. Krawiecka; ul. Szewska; ul. Barbary; ul. Celiny; ul. Cezarego ; ul. Damazego ; ul. Danuty; ul. Edwarda; ul. Grażyny; ul. Ludwikowska; ul. Na Skarpie 71, 100, 106; ul. Bartłomieja; ul. Elżbiety; ul. Floty; ul. Grzegorza; ul. Haliny ; ul. Henryka; ul. Klonowa 19; ul. Szklarska 5 ; ul. Adama; ul. Bogumiła

2015-06-24, 8:00 – 16:00

Tomaszów Maz. ul. Mostowa; ul. Zawadzka 176 – 204
Niebrów

2015-06-24 – 2015-06-25, 8:00 – 17:00

Tomaszów Maz. ul. Klonowa; ul. Kmicica; ul. Lipowa; ul. Popiełuszki 45; ul. Szczęśliwa 97; ul. Wrzosowa; ul. Równa 2; ul. Spalska 103, 110, 112, 114, 116, 120, 122, 162; ul. Kolejowa; ul. Torowa; ul. Podoba 2, 7

2015-06-25, 8:00 – 12:00

Tomaszów Maz. ul. Gajowa 17 – 48; ul. Kalinowa; ul. Krokusowa; ul. Podleśna; ul. Różana; ul. Rumiankowa; ul. Sasankowa; ul. Stokrotki; ul. Zielona  

2015-06-25    – 2015-06-26, 8:00 – 15:00

Ciosny
Aleksandrów

2015-06-26, 8:00 – 12:00

Tomaszów Maz. ul. Kręta; ul. Popiełuszki 22 – 47; ul. Sosnowa 3 – 27

2015-06-29, 8:00 – 15:00

Królowa Wola 132 – 190, 290, dz. nr 646, 675, 715
Poświętne 15

2015-06-29, 8:00 – 15:00

Niewiadów Osiedle 1, 18 – 26, 39, 41 – 44, 151