Z domu kultury wprost do natury

507
 Realizacja projektu przyczyniać się będzie do zwiększenia świadomości ekologicznej uczestników na temat występujących zagrożeń w zakresie bioróżnorodności gatunkowej i ekosystemów, potrzebie ochrony i podejmowanych działaniach, które  zmierzają do ich zatrzymania i odtwarzania.

 Zadanie będzie realizowane poprzez zorganizowanie:

– 3 warsztatów ekologicznych, które poprowadzi Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” w Łodzi,
– różnorodne lekcje i warsztaty przyrodniczo – ekologiczne prowadzone przez pracowników parków krajobrazowych, nadleśnictw, muzeów,

– 5 wycieczek autokarowych na tereny Łódzkich Parków Krajobrazowych z czego 2 odbędą się do w formie marszu nordic walking o charakterze edukacyjnym (głównie dla dorosłych) i 3 jednodniowe wycieczki autokarowe (dla dzieci i młodzieży),
– warsztatów artystycznych;  malowania na jedwabiu, ceramicznych, muzycznych i rzeźbiarskich.

 Uczestnicy projektu będą uczyć się i integrować przez zabawę podczas Pikniku Ekologicznego a wszyscy utalentowani artystycznie będą mogą przystąpić do konkursów:

 – wokalnego NATURA – lnie piosenka,

– fotograficznego EKO – OKO,
– plastycznego Eko – pocztówka.
Prace dostarczone na konkurs i powstałe podczas warsztatów wyeksponowane zostaną na wystawie w siedzibie  MOK-u.
Wychodząc z założenia, że postawy proekologiczne najlepiej kształtować w młodym wieku, projekt adresowany jest w głównej mierze do dzieci i młodzieży ale także do osób dorosłych i seniorów.
Ogólna wartość zadania:
27 460,00
Dotacja ze środków Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:
21 640,00