Basen za złotówkę!

566
W razie przekroczenia czasu – obowiązuje taryfa wakacyjna.

Placówki realizujące program "Lato w mieście" z pływalni mogą korzystać nieodpłatnie.

Godziny otwarcia basenu w czasie wakacji:

sobota –  niedziela odpłatnie 8.00 – 22.00

6.07 – 10.07

  • do południa półkolonie dla placówek dydaktycznych w godzinach – 9.00 – 13.00
  • wejścia odpłatne 8.00-8.45 oraz 13.00 – 22.00

sobota –  niedziela odpłatnie 8.00 – 22.00

  • 17 lipca w  godzinach – 9 – 10 basen zamknięty dla dzieci z półkolonii  – MDK
  • 25 i 27 sierpnia o godzinie 12 – 13 basen zamknięty dla dzieci z półkolonii  – TKACZ
DLA DZIECI
W wieku 7-18 lat i  uczącej się młodzieży w wieku 18-25 lat,po okazaniu legitymacji,  bilet wstępu na basen, w czasie wakacji kosztuje 3,50 zł