Parki Krajobrazowe Ziemi Łódzkiej – wystawa prac plastycznych

433
Poprzez realizację konkursu krzewiono wśród dzieci i młodzieży z województwa łódzkiego potrzebę ochrony środowiska naturalnego.

Dzięki wystawie pokonkursowej chcemy pokazać piękno otaczającej nas przyrody widziane oczami dzieci i młodzieży, oraz promować uczniów uzdolnionych plastycznie.

Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 14 oraz Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim. Konkurs Patronatem Honorowym objęli Łódzki Kurator Oświaty Pan Jan Kamiński, Starosta Tomaszowski – Pan Mirosław Kukliński oraz Prezydent Miasta Tomaszów Mazowiecki Pan Marcin Witko.

Wystawę można zobaczyć w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży przy Placu Tadeusza Kościuszki 18 od 10 lipca do 10 sierpnia w godzinach pracy biblioteki.

ZAPRASZAMY!

Źródło: Miejska Biblioteka Publiczna w Tomaszowie Mazowieckim