Warsztaty taneczne na Placu Kościuszki!

414
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych w najbliższą sobotę o godz. 17.00 na Plac Kościuszki na niezwykłe wydarzenie – Finał projektu „Taniec (nie) tylko pałacowy z historią w tle….”.
W programie:
Podsumowanie Projektu „Taniec (nie) tylko pałacowy z historią w tle. Wakacyjne muzealne warsztaty historyczno – taneczne” realizowanego w Muzeum od 6 do 11 lipca br;
Prezentacja układu tanecznego pt. „Taniec (nie) tylko pałacowy…",  w wykonaniu uczestników zajęć warsztatowych – dzieci w wieku 7 – 12 lat, przygotowana pod kierunkiem Kajetana Literackiego.
Dodatkową atrakcję Finału będą otwarte warsztaty taneczne dla mieszkańców naszego miasta.
Projekt „Taniec ( nie) tylko pałacowy z historią w tle…” to propozycja połączenia historii z tak wdzięczną formą rekreacji jaką jest taniec. Przedsięwzięcie obejmowało sześć spotkań muzealnych – wykładów i warsztatów wzbogaconych prezentacjami multimedialnymi, poświęconych wybranym epokom historycznym, dziejom tańca, obowiązującym w danej epoce strojom, zwyczajom. Wzbogacone było nauką wybranych tańców. Dopełnieniem spotkań jest tworzenie przez uczestników elementów strojów z poszczególnych epok. Główne założenie projektu to aktywizacja różnych grup wiekowych oraz pogłębianie wiedzy z zakresu historii połączonej z zajęciami tanecznymi i wykorzystaniem nowoczesnych metod edukacyjnych według zasady „bawiąc – uczyć” i „nauka poprzez działanie”.
Efektem spotkań muzealnych jest stworzenie układu choreograficznego – „mini produkcji tanecznej” na bazie poznanych tańców, która zaprezentowana zostanie mieszkańcom miasta podczas finałowego występu w centrum Tomaszowa Mazowieckiego.