Moja wymarzona ekopracownia – 2015 – miasto otrzymało dofinansowanie!

599
Dzięki pozyskanym środkom zrealizowane zostaną następujące projekty:

1. Modernizacja Pracowni Przyrodniczej w Szkole Podstawowej nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim "Z ekologią za pan brat od najmłodszych lat". Przyznana kwota dofinansowania –  34 600,00.

2. Modernizacja pracowni przyrodniczej "Zielona Planeta" w Szkole Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim w wysokości . Przyznana kwota dofinansowania – 36 500,00.

3. Modernizacja pracowni fizyko-chemicznej w Gimnazjum nr 8 w Zespole Szkół nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim "Chrońmy przyrodę, której częścią jesteśmy". Przyznana kwota dofinansowania – 31 400,00.