Ostatnia szansa na złożenie wniosku do TBO

409
Budżet obywatelski to forma konsultacji społecznych polegająca na umożliwieniu mieszkańcom bezpośredniego wpływu na decyzje o przeznaczeniu części środków publicznych na zgłoszone przez nich przedsięwzięcia.

Przypomnijmy projekty mogą dotyczyć wszystkich spraw, które mieszczą się w kompetencji miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Należy jednak sprawdzić czy teren, na którym mają być zlokalizowane zgłoszone projekty, stanowi własność miasta, nieobciążoną na rzecz osób trzecich.


Pod hasłem "zadania publiczne" mieszczą  się różnego rodzaju obszary m.in. budowa i remonty dróg, ochrona środowiska, kultura, edukacja, bezpieczeństwo publiczne, polityka społeczna, kultura fizyczna.

Do wykorzystania jest milion zł!