Marzenia hrabiego Tomasza.. – kolejny autorski projekt O.K „TKACZ”

472
Dzięki otrzymanej kwocie 4500 zł możliwa będzie realizacja autorskiego pomysłu „Marzenia Hrabiego Tomasza – spotkanie z historią Tomaszowa Maz. w 185. rocznicę nadania praw miejskich”, na który składa się spektakl (w reżyserii Jarosława Figury, współpracującego z O.K. „TKACZ” – reżysera i dyrektora Sceny Plastycznej KUL) oraz gra miejska, do udziału w której zaproszeni zostaną tomaszowianie. Przez 10 dni w O.K. „TKACZ” odbywać się będą warsztaty teatralne angażujące tomaszowian w różnym wieku i kończące się spektaklem, którego tematem będą dzieje Tomaszowa Maz. Spektakl pokazany zostanie wielokrotnie – pierwszy raz 28 sierpnia br. jako premiera podczas Finału projektu, a następnie przez 5 dni września, dziesięciokrotnie, jako żywa lekcja historii dla tomaszowskich szkół i klubów seniorów.

Poprzedni projekt realizowany przez Ośrodek Kultury „TKACZ” – „Pasaże Pamięci…” pokazały, że tomaszowianie reprezentujący różne grupy wiekowe dobrze postrzegają grę miejską jako nową formę spędzania czasu, dlatego też Tomaszów Maz. po raz kolejny stanie się mapą gry ulicznej, a uczestnicy poznają w kreatywny sposób zabytki naszego miasta. Koordynatorem oraz pomysłodawczynią projektu jest Dyrektor Ośrodka Kultury „TKACZ” – Barbara Przybysz, natomiast szlak gry został przygotowany przez animatora gry miejskiej, tomaszowiankę Justynę Biernat. Przypominamy, że w tym roku nasze miasto obchodzi jubileusz 185. rocznicy nadania praw miejskich a O.K. „TKACZ” świętuje jubileusz 30- lecia swojego istnienia.