Dzieci mają wakacje a w szkołach remonty i inwestycje

625
W ramach zadań inwestycyjnych wykonywane będą:

1. Modernizacja  budynku Sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 6 przy ul. Jałowcowej 8   

 
2. Budowa placu manewrowego z miejscami postojowymi, placem przyszkolnym z drogą dojazdową i chodnikiem wraz z odwodnieniem na terenie Gimnazjum nr 3 – w ramach zadania inwestycyjnego. Wymiana nawierzchni betonowej na kostkę brukową wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej Nr 7, Szkoły Podstawowej Nr 14, Zespole Szkół Nr 4 oraz Gimnazjum Nr
 
3. Planowany termin  zakończenia robót   25.08.2015 r., zgodnie z zawartą umową   

4.Modernizacja sygnalizacji p.poż.w budynku Zespołu Szkół Nr 4  

5. Przebudowa czterech szatni i dwóch łazienek w bloku sportowym przy hali sportowej w Zespole Szkół nr 4 przy ul. Ostrowskiego 14  
 
Remonty placówki będą przeprowadzać we własnym zakresie. Środki finansowe na te prace (w wysokości 39 6500,00 zł) przekazane zostaną do:

Przedszkole nr 8 – w wysokości  3 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie  podwyższenia i uszczelnienia studzienek kanalizacyjnych znajdujących się  na terenie placówki;

Przedszkole nr 20 – w wysokości 22 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie podjazdu dla  dzieci niepełnosprawnych wraz z balustradą i remontu schodów;

Gimnazjum nr 3 –  w wysokości 6 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu dachu budynku nad salą gimnastyczną;

Przedszkole Nr 14 – w wysokości 2 500,00 zł z przeznaczeniem  na  wymianę odcinka chodnika na terenie placówki;

Szkoła Podstawowa Nr 12 – w wysokości 6 150,00 zł z przeznaczeniem na wymianę części instalacji c.o. na pływalni szkolnej w pomieszczeniach rozbieralni, sanitariatach i korytarzu oraz ławek w rozbieralniach.


Pozostałe środki w kwocie 112 350,00 zł przeznacza się na  przeprowadzenie prac remontowych  w niżej wymienionych  placówkach:

 Szkoła Podstawowa nr 14 – remont dachu nad szatnią

Szkoła Podstawowa nr 8 – remont dachu nad salą gimnastyczną i zapleczem

Zespół Szkolno Przedszkolny  nr 1 (Szkoła Podstawowa nr 13)  –  przełożenie parkietu na sali gimnastycznej,  naprawa tynku i malowanie ścian.