„Nie/Pamięć. Teatr w Tomaszowie Mazowieckim”

699
Finalny spektakl będzie prezentowany zarówno tomaszowskiej, jak i ogólnopolskiej publiczności.
Podczas warsztatów dramaturgicznych uczestnicy pracują na materiałach archiwalnych (listach Lutka oraz innych przekazach literackich i fotograficznych) dotyczących wielokulturowego Tomaszowa, czerpiąc z nich impulsy do opracowania fabuły sztuki. Rozwijają zdolności literackie, umiejętność tworzenia spójnej i atrakcyjnej narracji dramatycznej a także podstawy warsztatu krytyka teatralnego.
Szczególne wyrazy wdzięczności należą się Panu Jerzemu Pawlikowi za nieodpłatne udostępnienie zdjęcia, które wzbogaciło identyfikację wizualną projektu. Dziękujemy Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie za zgodę na wykorzystanie kolekcji Edith Brandon podczas planowanych prac warsztatowych.

Próby do spektaklu w ramach projektu trwają codziennie do późnego wieczora. Zapowiada się wielkie wydarzenie, na które już dziś zapraszamy wszystkich tomaszowian.