Katolickie Przedszkole Antoś zaprasza

1810
Dyrektorem przedszkola jest ks. Tomasz Wojciechowski.
Wychowanie  przedszkolne ukierunkowane jest na optymalny rozwój dziecka.  Jest to edukacja zgodna z podstawą programową, poprzez zabawę, w której przede wszystkim dzieci obserwują, eksperymentują, badają i porównują.
 

 
Dzięki takim metodom rozwój u dzieci jest wielopłaszczyznowy. Zabawa dla dziecka jest ważną formą zaspokajania jego potrzeb ruchu, fizycznych, psychicznych, fantazjotwórczych, emocjonalnych i społecznych.
 

Pomaga w samo spełnianiu dziecięcych marzeń,a co najważniejsze, dzięki zabawie dziecko poznaje i wyraża siebie. W koncepcji pedagogicznej w Katolickim Przedszkolu „Antoś” preferuje się więc, we współpracy z rodziną integralne wychowanie i pełny rozwój dziecka w aspekcie fizycznym, psychicznym, umysłowym, społeczno-moralnym, religijnym i kulturowym.
 

 
Profesjonalizm kadry pedagogicznej gwarantuje dzieciom wychowanie w przyjaznej atmosferze. Przedszkole  w ramach opłaty czesnego zapewnia min. naukę języka angielskiego – 2x w tygodniu, zajęcia z rytmiki – 2x w tygodniu.
   

 
Ponadto brak jest dodatkowych opłat za wycieczki oraz zajęcia dodatkowe jak np. zajęcia umuzykalniające, które prowadzą przedstawiciele Filharmonii Łódzkiej.
  

 
 
 
 
 Aby zapisać dziecko do przedszkola należy pobrać i wypełnić Kartę zgłoszeniową znajdującą się na stronie Fundacji Educator
 
Zapraszamy.