71. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

270
Punktualnie o godzinie 17.00 (Godzinie „W”) na terenie miasta rozlegnie się sygnał syren alarmowych ku upamiętnieniu Powstańców Warszawskich oraz bohaterskich mieszkańców Warszawy. Organizatorami uroczystości są Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Staroście Tomaszowskim oraz Dowódca 25 Brygady Kawalerii Powietrznej.

Program uroczystości:

Godz. 16.45 – Zbiórka delegacji i indywidualnych uczestników uroczystości.

Godz. 17.00 – Rozpoczęcie uroczystości (sygnał syreny, uroczysta modlitwa okolicznościowa, wystąpienie okolicznościowe Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, Apel Pamięci, Salwa Honorowa, zapalenie zniczy oraz składanie wiązanek i kwiatów przy obelisku Poległych i pomordowanych członków Ruchu Oporu oraz tablicy pamiątkowej poświęconej Komendantom ZWZ Armii Krajowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego).