Wojewódzka Konwencja Wyborcza PSL w Łodzi

1026
Obrady prowadził Wiceprezes ZW PSL w Łodzi, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wyborczego PSL w Łodzi Henryk Siemiński.

Lista kandydatów w okręgu wyborczym nr 9:

1. Marek Działoszyński
2. Jolanta Łuniewska – Bury
3. Monika Sawicka
4. Wojciech Węgrzynowski
5. Małgorzata Kowalska
6. Bartłomiej Lipski
7. Eugeniusz Majewski
8. Monika Białas
9. Antoni Mokrzycki
10. Maria Kaczorowska
11. Wiesława Zgierska
12. Irena Gralewska – Jagiełło
13. Michał Sobczak
14. Beata Sękowska
15. Paweł Skoczylas
16. Zbigniew Jamrozik
17. Tomasz Piechota
18. Michał Skrobiranda
19. Małgorzata Lesiak
20. Konrad Kobus

Lista kandydatów w okręgu wyborczym nr 10:

1. Dariusz Klimczak
2. Artur Bagieński
3. Barbara Robak
4. Beata Ozga – Flejszer
5. Wojciech Ślusarczyk
6. Szczepan Chrzęst
7. Alojzy Włodarczyk
8. Anna Król – Pośpieszny
9. Jan Wieruszewski
10. Stanisław Witaszczyk
11. Małgorzata Kubik
12. Piotr Skierkowski
13. Ewa Milczarek
14. Ewa Zawadzka
15. Wojciech Pawlak
16. Jerzy Kowalczyk
17. Monika Matusewicz
18. Paulina Dziadczyk


Lista kandydatów w okręgu wyborczym nr 11:

1. Paweł Bejda
2. Elżbieta Nawrocka
3. Cezary Gabryjączyk
4. Michał Pacholski
5. Andrzej Górczyński
6. Marek Kapica
7. Andrzej Chowis
8. Tadeusz Ślusarek
9. Sławomierz Janiszewski
10. Zbigniew Stasiak
11. Artur Ławniczak
12. Justyna Jasińska
13. Lidia Elert
14. Małgorzata Gabryelczak
15. Zofia Rogowska – Tylman
16. Marta Gajewska
17. Andrzej Daniłowicz
18. Małgorzata Kania
19. Marek Krawczyk
20. Iwona Obiedzińska
21. Dariusz Szyszka
22. Jarosław Klimas
23. Jolanta Zięba – Gzik
24. Piotr Sęczkowski

Kandydaci na Senatorów:
 
okręg 23: Adam Kacprzycki
okręg 24: Krzysztof Kwiecień
okręg 25: Tadeusz Gajda
okręg 26: Wojciech Brzeski
okręg 27: Marcin Łabędzki
okręg 28: Marek Mazur
okręg 29: Iwona Gawron