Pogadanka z mlodzieżą na koloniach w Zakościelu

489
Jak również i innych środków psychoaktywnych spotkały się z wypoczywającą na koloniach letnich młodzieżą.
 

 
W trakcie spotkania, które odbyło się 6 sierpnia 2015 roku w Centrum Chrześcijańskim Proem w Zakościelu, prowadzone były działania profilaktyczne dotyczące sięgania przez młodzież po substancje o działaniu psychoaktywnym, a także obejmujące swoim zakresem edukację na temat konsekwencji prawnych posiadania, produkcji oraz wprowadzania do obrotu środków odurzających, oprócz pogadanki młodzież obejrzała film Wojewódzkiej Kampanii Edukacyjnej Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi- Dopalaczom Mówimy Stop Wybieramy Zdrowie, oraz otrzymała materiały informujące o skutkach zażywania substancji odurzających.