Sukces projektu Nie/Pamięć. Teatr w Tomaszowie Mazowieckim

676
Dziękuję grupie aktorskiej prowadzonej przez Karinę Górę za piękny i wzruszający spektakl "Listy z getta", grupie scenograficzno- kostiumograficznej prowadzonej przez Małgorzatę Jochan za kostiumy oddające ducha czasu i sytuacji, grupie dramaturgicznej prowadzonej przez Justynę Biernat za godziny spędzone w archiwum, za materiały promujące projekt, a szczególnie wartość dodaną, którą niewątpliwie jest zakończona sukcesem akcja "Tomaszowski kirkut", zainicjowana przez Aleksandrę Koselak i Krzysztofa Karbowiaka.
Dziękuję pracownikom O.K. "TKACZ", w szczególności Dominikowi Czwartkowi.
Wielkie podziękowania należą się Darkowi Kwapisiewiczowi z Firmy BRANDmedia za wyjątkową dokumentację spektaklu i rejestrację wszystkich kroków projektowych – wkrótce reportaż.
Dziękuję tomaszowskim dziennikarzom, że byli z nami w ważnych momentach.

Dziękuję: Rodzicom naszych małych Aktorów za to, że zawsze znaleźli czas, aby przywieźć dzieci na próby; Tomaszowskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. za udostępnienie miejsca na wystawienie spektaklu "Listy z getta"; Firmie Elektrycznej Elzet Cłapa Zbigniew za podłączenie prądu; Firmie "Asmir Filipek B Filipek S Zrobek i Sp.J." za pomoc w organizacji spektaklu, Jakubowi Wolakowi za czesanie aktorów. Szkole Muzycznej za wypożyczenie pulpitów, ZSP nr 3 za pożyczenie krzeseł.

Akcja "Tomaszowski kirkut" to udane przedsięwzięcie dzięki Wszystkim, którzy sprzątali cmentarz, dzięki Fundacji PROEM oraz dzięki ENERIS Surowce S.A.- firmie, która wywiozła odpady z cmentarza; dzięki OSiR- owi, firmie Zysiak J. Zakład Urządzenia i Konserwacji Zieleni S.C. i II LO, bo to oni pożyczyli narzędzia niezbędne do sprzątania cmentarza.

Dziękujemy blisko 500 Widzom, którzy zechcieli obejrzeć spektakl, szczególnie tym, którzy przyjechali na tę okoliczność z Krakowa, Warszawy i Łodzi. (Tym, którzy chcieli, a nie mogli, obiecujemy, że nadrobią we wrześniu.)

Dziękuję Partnerom projektu: Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Teresy Gabrysiewicz- Krzysztofik i Pani Dyrektor Ewie Adamskiej za udostępnienie sali na pogadankę i wystawę, Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego i Pani Dyrektor Dorocie Bill- Skorupie za wsparcie i promocję projektu, Stowarzyszeniu Inicjatyw Kulturalnych "TRZCINA" oraz Fundacji Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego.

Dziękuję naszym Rodzinom za wyrozumiałość i wsparcie.

Ten piękny i smaczny tort wykonała Cukiernia Mazurek.