Nowa kładka nad Wolbórką

633

Zgodnie z protokołem kontroli obiektu mostowego przeprowadzonego w 2014 roku konieczne było wykonanie  prac:

– rozbiórki pomostu żelbetowego kładki;

– rozbiórki konstrukcji dźwigarów głównych;

– zaprojektowanie i wykonanie nowej konstrukcji dźwigarów głównych z wykorzystaniem istniejących podpór żelbetowych kładki;

– zaprojektowanie i wykonanie nowego pomostu żelbetowego wraz z barierami ochronnymi;

– wykonanie prac zabezpieczających na przyczółkach określonych w protokole z przeglądu okresowego.
Inwestycja łącznie z wykonaniem prac projektowych kosztowała 198 999,00 zł.