Wakacje w szkołach

592
Wybieraj bezpieczne atrakcje i tradycyjnie uwzględniał tematy związane z profilaktyką uzależnień,  propagowaniem zdrowej aktywności fizycznej i alternatywnych form spędzania czasu wolnego wśród dzieci oraz z szeroko pojętym bezpieczeństwem.

Wakacyjną opiekę nad dziećmi objęły: Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 8, Szkoła Podstawowa Nr 12, Szkoła Podstawowa Nr 14, Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 oraz Zespół Szkół Nr 4. Łącznie w półkoloniach udział wzięło 929 dzieci podzielonych na 61 grup. Podczas spotkań i rozmów edukacyjnych z młodzieżą promowane były bezpieczne formy spędzania wolnego czasu oraz zachowania minimalizujące niebezpieczeństwa mogące zagrażać zdrowiu i życiu dzieci.

Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00. Uczestnicy półkolonii codziennie mieli zapewniony ciepły posiłek w postaci obiadu dofinansowanego przez Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Dzieciom, które kwalifikowały się do skorzystania ze wsparcia pomocy społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej sfinansował posiłki. W czasie zajęć uczestnicy wypoczynku letniego zapoznali się z tematyką prozdrowotną i profilaktyką uzależnień, przedstawioną przez nauczycieli posiadających stosowne uprawnienia. Na dzieci czekało wiele atrakcji. Zajęcia prowadzone były nie tylko w szkołach, ale także na świeżym powietrzu, basenie w Szkole Podstawowej Nr 12, Zespole Szkół Nr 4, w kręgielni itp. Uczestnicy odwiedzili również Skansen Rzeki Pilicy, Rezerwat Niebieskich Źródeł, Groty Nagórzyckie, Miejski Ośrodek Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Muzeum, Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Wypoczynek letni finansowany był ze środków pochodzących z opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zadanie to realizowane było w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na 2015 rok.