Dzień Wojska Polskiego

792
W uroczystości wzięli udział wojskowa asysta honorowa 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, dowódcy 25. BKPow., przedstawiciele władz samorządowych na czele z prezydentem i starostą, żołnierze i pracownicy Brygady, rodziny żołnierzy poległych na misjach oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy. Apel rozpoczął się od wprowadzenia pododdziałów wraz z asystą na plac Kościuszki. Następnie ppłk Sławomir Rutowicz złożył meldunek dowódcy 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, generałowi dr Stanisławowi Kaczyńskiemu, który dokonał przeglądu pododdziałów.
Następnie wciągnięto flagę państwową na maszt i odegrano hymn. Dowódca powitał zaproszonych gości i wygłosił okolicznościowe przemówienie. Decyzją Ministra Obrony Narodowej zasłużeni żołnierze zostali odznaczeni medalami resortowymi. Następnie głos zabrał prezydent Tomaszowa Mazowieckiego Marcin Witko. Podziękował kawalerzystom za obecność w Tomaszowie, a z okazji święta wszystkim żołnierzom, ich rodzinom oraz bliskim życzył m.in: aby ciężko trenowanych umiejętności, żołnierze nigdy nie musieli testować w praktyce. "Apel Pamięci Oręża Polskiego" odczytała porucznik Katarzyna Kiermacz. Po nim oddano salwę honorową, a następnie odegrano "Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego". Na zakończenie uroczystości odbyła się defilada wojskowa. Na placu można było podziwiać pojazdy, namioty, broń oraz wyposażenie wojskowe. Bezpośrednio przy płycie odbyła się wystawa przedstawiająca dorobek tomaszowskiej Brygady.