Pola Negri – Legenda Kina w Galerii Sztuki Arkady

415
"Pola Negri – Legenda Kina"

GALERIA ARKADY

28.08. – 27.09.2015 r.
 
Uroczysty wernisaż odbędzie się 28.08.2015 r. o godzinie 18:30.
 
 
 
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 25.08.2015 drogą elektroniczną lub pod numerem telefonu: 44 724 52 93, 44 724 92 10