XIII Rodzinny Rajd Rowerowy pod hasłem „Poznajemy Powiat Tomaszowski”

313
Niezawodnymi partnerami rajdu są także: Klub Kwadransowych Grubasów i LKK „START”, a w tym roku dołączyli do nas druhowie ze Związku OSP i ZHP. Patronat nad imprezą objął starosta tomaszowski Mirosław Kukliński.

Głównym celem rajdu jest popularyzacja rodzinnej i indywidualnej turystyki rowerowej jako formy aktywnego wypoczynku. Rajd odbędzie się 30 sierpnia 2015 r., a więc tradycyjnie w ostatnią niedzielę wakacji. Ciekawa trasa Tomaszów – Ciebłowice Duże – Sługocice – Brzustów – Inowłódz – Ciebłowice Małe – Tomaszów (39 km). Jak zawsze tempo jazdy będzie spokojne, dostosowane do możliwości najmłodszych i najstarszych uczestników. W rajdzie mogą uczestniczyć zespoły rodzinne (min. 2 osoby) oraz osoby indywidualne. Dzieci i młodzież do lat 16-tu biorą udział pod opieką osób pełnoletnich. Organizatorzy zalecają jazdę w kaskach, które zwiększają bezpieczeństwo rowerzystów.
 

 
Zgłoszenia i wpłaty wpisowego (dorośli – 8 zł, dzieci i młodzież szkolna – 6 zł) przyjmowane będą w sklepie rowerowym Bikemii (Zasada Rowery) przy ul. Warszawskiej 2/4 do dnia 27 sierpnia. Wpłata wpisowego po tym terminie wzrasta o 50 %. Podpis kierownika zespołu rodzinnego lub indywidualnego uczestnika jest przyjęciem do wiadomości postanowień regulaminu oraz zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Zbiórka uczestników w OSiR nad Pilicą do godz. 9.30. Od godz. 9.00 zaplanowano weryfikację uczestników oraz wydanie pamiątkowych znaczków, po czym nastąpi wyjazd na trasę rajdu. Powrót do Tomaszowa około godz. 15.30, a w OW Przystań „Przystań” odbędzie się zakończenie i podsumowanie rajdu. Wśród zespołów rodzinnych tradycyjnie rozlosowanych zostanie wiele nagród, w tym 2 główne – rowery od stałych sponsorów, tj. firmy Bikemia i Zakładu SUPER FOTO SULEJ. Kolejni fundatorzy to Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta, jubiler Barbara Buda, PZU, Deko Smaku. Wcześniej zgłoszone rodziny otrzymają dyplomy. Impreza współfinansowana jest ze środków Starostwa Powiatowego.

Przed rajdem należy sprawdzić, czy rower jest sprawny. W tej sprawie pomoże firma Bikemia, która w dniach 27 – 29 sierpnia zaprasza na bezpłatny przegląd rowerów.