Niepowtarzalna niedziela za sprawą Niebanalnych

671
Niedzielne popołudnie było naprawdę NIEBANALNE, a to za sprawą 50 lokalnych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, które stworzyły przestrzeń z mnóstwem atrakcji dla mieszkańców naszego miasta. 
 

 
 
Jak co roku głównym celem wydarzenia była prezentacja działalności i dorobku lokalnego, trzeciego sektora, a także promowanie aktywności społecznej i idei wolontariatu.

Podmioty, które wzięły udział w tegorocznym Pikniku to:

1)    Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy ALA
2)    Fundacja Arka Nadziei
3)    Fundacja EDUCATOR
4)    Fundacja Hipoterapia „MOGĘ WIĘCEJ”
5)    Fundacja na Rzecz Zwierząt Skrzywdzonych „AMICUS CANIS”
6)    Fundacja „NSJ-Rodzina”
7)    Fundacja PORANEK
8)    Fundacja Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego
9)    Fundacja Społeczna „Razem”
10)    Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka”
11)    Jednostka Strzelecka 1002 Związku Strzeleckiego STRZELEC OSW
12)    Klub Miłośników Kultury Japońskiej „KANPAI”
13)    Klub Sportowy AMBER
14)    Klub Sportowy ASTER
15)    Klub Sportowy LECHIA
16)    Klub Sportowy TRENER
17)    Krajowe Stowarzyszenie Seniorów „PASJA”
18)    Liga Obrony Kraju
19)    Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
20)    Młodzieżowy Klub Sportowy
21)    Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Św. Antoniego
22)    Polski Czerwony Krzyż
23)    Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
24)    Polski Związek Głuchych
25)    Polski Związek Niewidomych
26)    Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
27)    Powiatowe Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów
28)    Ruch Społeczny Stowarzyszenie Niepokonani – Polska
29)    Społeczność Chrześcijańska TOMY
30)    Stowarzyszenie Abstynenckie AZYL
31)    Stowarzyszenie Amatorów Plastyków
32)    Stowarzyszenie Edukacyjne Integracja
33)    Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „Trzcina”
34)    Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Autyzmem „ISKIERKA”
35)    Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
36)    Stowarzyszenie Tańca Sportowego „KOBOS-DANCE”
37)    Tomaszowska Spółdzielnia Socjalna IMPULS
38)    Tomaszowski Klub Szachowy HETMAN
39)    Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
40)    Tomaszowskie Stowarzyszenie Amazonek
41)    Tomaszowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych
42)    Tomaszowskie Towarzystwo Charytatywne
43)    Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
44)    Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
45)    Towarzystwo Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego
46)    Uczniowski Klub Sportowy „13-JOKER”
47)    Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
48)    Zarząd Miejski Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
49)    Związek Dużych Rodzin TRZY PLUS
50)    Związek Harcerstwa Polskiego
 

 
 Organizatorzy:

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Tomaszowie Mazowieckim
Lokalne organizacje pozarządowe i grupy nieformalne
Ośrodek Sportu i Rekreacji

Podmioty wspierające:

GeNeo Call Center Sp. z o.o.
Natur House
Nu-med. Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej
Tomaszowskie Centrum Nurkowe WATER WORLD
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego  
Zakład Gospodarki Ciepłowniczej
Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej