Powołano zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych

494
W skład powołanego zespołu wchodzi czterech radnych Rady Miejskiej (Krzysztof Kuchta, Urszula Seredyn, Krzysztof Dziubałtowski i Marek Skrzypczyk) oraz przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji – Andrzej Mela.

Zgodnie z ustawą o ustroju sądów powszechnych, najpóźniej w październiku Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego zobowiązana jest dokonać wyboru nowych ławników sądowych w kadencji na lata 2016-2019.