Tworzymy program współpracy na 2016 rok

718

Oczekujemy na Państwa sugestie do 21 września 2015 roku i prosimy o ich złożenie w formie załączonej tabeli, elektronicznie na adres e-mail: rozwoj@tomaszow-maz.pl lub osobiście w Biurze Partnerstwa i Rozwoju, ul. POW 10/16, I piętro, pokój 18.  
Propozycje działań mogą dotyczyć zarówno współpracy finansowej jak i pozafinansowej w każdej dziedzinie pożytku publicznego, która stanowi zadanie własne Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.