Dopalaczom Mówimy Stop. Wybieramy Zdrowie.

621
Prelegentami spotkania był Komendant Komisariatu w Rokicinach podinsp. Rafał Goszczyński, oficer prasowy KPP nadkom. Katarzyna Dutkiewicz-Pawlikowska oraz pracownik Sekcji Działu Oświaty Zdrowia Powiatowej Stacji Epidemiologicznej w Tomaszowie Mazowieckim p. Dorota Ignasiak. Celem wykładu było minimalizowanie zachowań prowadzących do zażywania tzw. dopalaczy i innych środków psychoaktywnych. Uczniowie otrzymali informacje na temat konsekwencji prawnych posiadania, produkcji oraz wprowadzania do obrotu środków odurzających. Oprócz pogadanki młodzież obejrzała film Wojewódzkiej Kampanii Edukacyjnej Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi – Dopalaczom Mówimy Stop Wybieramy Zdrowie.