Wspólne NIE Dopalaczom

511

Na początku głos zabrali organizatorzy – Zastępca Prezydenta Miasta Tomaszowa Maz. p.Zofia Szymańska i Komendant Powiatowy Policji insp. Gabriel Olejnik, którzy przedstawili cel prowadzonej akcji antydopalaczowej. Po wystąpieniu organizatorów został wyświetlony film Wojewódzkiej Kampanii Edukacyjnej Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi – Dopalaczom Mówimy Stop Wybieramy Zdrowie.

 

Po emisji filmu merytoryczne informacje związane ze zgubnym skutkiem zażywania dopalaczy omówili zaproszeni prelegenci.

 

Jako pierwsza wystąpiła: psycholog, psychotraumatolog Katarzyna Babczyńska, której tematem wystąpienia były zaburzenia zachowania po zażyciu dopalaczy, następnie głos zabrał przedstawiciel Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Numed p. Jacek Stępnicki, który omówił jaki wpływ mogą mieć dopalacze na choroby nowotworowe. Pracownik Sekcji Działu Oświaty Zdrowia Powiatowej Stacji Epidemiologicznej w Tomaszowie Mazowieckim p. Dorota Ignasiak omówiła działania inspekcji sanitarnej w przeciwdziałaniu sprzedaży dopalaczy. Prowadzącym konferencje była oficer prasowy tomaszowskiej policji nadkom. Katarzyna Dukiewicz – Pawlikowska, która omówiła konsekwencje prawne posiadania, produkcji oraz wprowadzania do obrotu środków odurzających. W spotkaniu brało udział 280 uczniów szkół gimnazjalnych. Jeśli dzięki takiemu spotkaniu chociaż jedno dziecko powie nie dopalaczom – wybieram zdrowie i życie, nie śmierć to znaczy że było warto. Organizatorzy obiecali kolejne akcje profilaktyczne.