Święto I LO

613
Wyjątkowość chwili podkreśliło odśpiewanie przez chór szkolny akademickiego hymnu Gaudeamus. Święto szkoły to najlepsza okazja, by wysłuchać ciekawych wykładów inauguracyjnych. W tym roku niezwykle ciekawe słowa na temat rozwoju Łodzi wygłosiła profesor Uniwersytetu Łódzkiego, prodziekan Wydziału Nauk Geograficznych pani Anita Wolaniuk. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Łódzkiego Kuratora Oświaty, władz samorządowych oraz dyrektorzy tomaszowskich szkół ponadgimnazjalnych. Najlepsze życzenia z okazji Święta I Liceum dla całej szkoły złożyła pani Barbara Robak, członek Zarządu Powiatu. Część artystyczną przygotowaną przez uczniów stanowił montaż słowno- muzyczny utrzymany w konwencji wspomnieniowego zjazdu po latach. Piękna recytacja połączona z grą aktorską i pełnym ekspresji śpiewem została nagrodzona przez wszystkich zasłużonymi brawami.