Pożegnanie majora Krzysztofa Sarnowskiego

2529
Dowódca 25 BKPow. generał brygady doktor Stanisław Kaczyński wraz z zebranymi na Sali Tradycji żołnierzami oraz pracownikami wojska pożegnał majora Sarnowskiego, jednocześnie dziękując oficerowi za dotychczasową pracę, życząc dalszych sukcesów na nowym stanowisku służbowym oraz w życiu prywatnym. Rozkazem Dowódcy Generalnego RSZ mjr Sarnowski został wyznaczony na stanowisko dowódcy 1 batalionu kawalerii powietrznej.

Major Krzysztof Sarnowski rozpoczął swoją służbę wojskową jako podchorąży w Wyższej Szkole Oficerskiej we Wrocławiu w 1992r. Po jej ukończeniu w 1996 roku został wyznaczony na pierwsze stanowisko służbowe oficera oświatowo-wychowawczego w 1 Pułku Szwoleżerów, a rok później na dowódcę plutonu szturmowego. Od 2000 roku pełnił służbę jako zastępca dowódcy szwadronu, a od 2004 roku jako dowódca szwadronu. Następnie, w latach 2005-2008 pełnił obowiązki jako Szef Sztabu 1 bkpow. W 2011 roku został wyznaczony na szefa sekcji szkolenia w dowództwie 25 BKPow, a dwa lata później pełnił obowiązki zastępcy dowódcy 1 bkpow. W 2015 roku powrócił do dowództwa 25 BKPow. na stanowisko zastępcy szefa sztabu.

Uczestniczył w misjach poza granicami kraju w ramach Polskich Kontyngentów Wojskowych w Iraku oraz Afganistanie.

Zdjęcia: kpt. Tomasz Pierzak
kpt. Tomasz Pierzak