„Przeciw Uzależnionemu Myśleniu”

665
Celem konferencji było przekazanie uczestnikom narzędzi do pracy w sferze przeciwdziałania uzależnieniom, zwłaszcza wśród młodych ludzi, a także wyposażenie w wiedzę i umiejętności z zakresu wprowadzania zmian w mentalności uzależnionej, które mogą być stosowane w codziennej pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi.

Organizatorem konferencji była fundacja „Aby nikt nie zginął”. Na szkolenie zaproszeni zostali: pedagodzy, nauczyciele, wychowawcy oraz przedstawiciele różnych podmiotów i organizacji z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego zajmujący się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniom. Konferencje prowadził dr Hubert Malinowski – psycholog, specjalista nauk społecznych, trener,  praktyk z zakresu profilaktyki i życia rodzinnego, jeden z najbardziej cenionych ekspertów w obszarze inteligencji emocjonalnej w naszym kraju, współtwórca wielu narzędzi i programów szkoleniowych w tym zakresie.