„Przyroda wokół nas”

592
Podczas trzygodzinnej wędrówki wysokim brzegiem pradoliny Warty podziwiali rozległe widoki na Kotlinę Sandomierską. Uczniowie zobaczyli między innymi: urozmaiconą rzeźbę terenu, malowniczy przełom Warty, meandrujące odcinki rzeki, starorzecza i obszary wydmowe. Podziwiali również bogatą szatę roślinną, w tym gatunki chronione oraz wykorzystywane w ziołolecznictwie. Dużą atrakcją, nie tylko dla chłopców, były schrony bojowe. W Strońsku uczniowie poznali historię i legendy związane z kościołem św. Urszuli i Jedenastu Tysięcy Dziewic.
 
Zajęcia terenowe prowadziły pracownice Oddziału Terenowego Sieradzkich Parków Krajobrazowych: Wanda Pogorzelska i Karolina Piasecka.