V Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

670
Uczniowie szkoły mogli dobrowolnie sprawdzić swoje umiejętności mnożenia i dzielenia. Nad całością czuwały uczennice klasy 1Fo, koordynatorem akcji w szkole był Marek Ziółkowski – nauczyciel matematyki. 
 
Święto tabliczki mnożenia cieszyło się dużą frekwencją, nawet wśród nauczycieli szkoły. Ten, kto prawidłowo udzielił odpowiedzi na 5 pytań w określonym czasie otrzymywał tytuł EXPERTA.
 
Akcja wyszła również poza teren szkoły. Uczniowie byli na ul. Warszawskiej, w okolicznych sklepach i zakładach pracy. Chętni, którzy prawidłowo odpowiedzieli na wylosowane pytania otrzymywali ku swojemu zaskoczeniu certyfikat EXPERTA. Ich reakcja była niesamowita, kiedy robili sobie z nami wspólne zdjęcie.
 
Tych, którzy nie zdążyli w tym roku zapraszamy na egzamin za ….rok w ostatni piątek września 2016 r. Do zobaczenia.