Pierwsze wnioski złożone!

465
Miasto złożyło wniosek w Konkursie na Promocję Gospodarczą Regionu ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Wniosek na Promocję Gospodarczą jest efektem współpracy miasta i powiatu, dotyczy przygotowania kompleksowej oferty terenów inwestycyjnych, ujednolicenia oferty terenów inwestycyjnych, ujednolicenia oferty eksportowej tomaszowskich przedsiębiorców, udziału w najważniejszych targach w kraju i za granicą oraz kampanii w branżowej prasie ogólnopolskiej. Całkowita wartość projektu to 883 tys. zł, wkład partnerów nie przekroczy 150 tys. zł. Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest na luty 2016 roku. Jeżeli uda pozyskać się dofinansowanie, planowane działania rozpoczną się w połowie 2016 roku i potrwają do końca 2018.

Natomiast jeśli chodzi o zakup nowych wozów strażackich, miasto stara się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet V Ochrona Środowiska, Działanie V.1 Gospodarka Wodna i Przeciwdziałanie Zagrożeniom, Poddziałanie V.1.2 Rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Przedmiotem projektu będzie zakup 2 sztuk nowych wozów strażackich (Uterenowionych,  wodno-pianowych, ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych z napędem 4×4) dla jednostek ochotniczej straży pożarnej, OSP Tomaszów Mazowiecki – Białobrzegi i OSP Tomaszów Mazowiecki Ludwików . Zakup nowych wozów strażackich podyktowany jest koniecznością wymiany taboru jednostek. Nowe wozy zastąpią wieloletnie, wysłużone, nie spełniające norm technicznych i środowiskowych, a przede wszystkim bardzo awaryjne samochody będące  na stanie poszczególnych OSP. Wartość całego zadania wyniesie 1 ml 812 tys. zł, udział miasta nie przekroczy  272 tys. zł. Konkurs zostanie rozstrzygnięty prawdopodobnie w marcu 2016 roku.