Ratujemy i uczymy ratować

623
Akcja będzie polegała na biciu rekordu Polski z 2013r. w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą liczbę osób. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Ponadto w tym dniu odbędzie się szkolenie uczniów z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej nr 12, harcerzy z tomaszowskiego hufca ZHP oraz ratowników wodnych tomaszowskiego WOPR. Uczniowie będą mieli okazje wezwać karetkę do osoby poszkodowanej oraz obserwować pracę ratowników medycznych.
 
Na koniec trzecioklasiści zobaczą jak wygląda karetka w środku oraz w jaki sprzęt medyczny jest wyposażona.