Dzień Seniora w Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

644
Tradycyjnie, z tej okazji prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego wyróżnił członków stowarzyszenia statuetkami i dyplomami.

Zastępca prezydenta  Zofia Szymańska wręczyła statuetki za długoletni staż członkowski i pracę społeczną na rzecz Związku następującym osobom: Wandzie Sobór, Włodzimierzowi Szymańskiemu, Danucie Korczyńskiej, Adamowi Brzyskiemu, Janowi Kraul, Aleksandrze Kryczka, Barbarze Skawińskiej, Emilii Wach. Dyplomy za długoletni staż członkowski i pracę na rzecz Związku otrzymali: Genowefa Dziuba, Zofia Kielan, Teresa Hejduk, Wiesława Kraul, Elżbieta Ołubek, Jerzy Piwowarski, Jadwiga Radzyńska, Waldemar Pągowski, Andrzej Mizerski,  Teresa Małojec oraz Alina Drozd.