Podsumowali eko-konkursy

613
Uroczystości odbyły się 16 października. Konkursy zostały zrealizowane w ramach zadania „Z Domu Kultury Wprost do Natury” – cyklu działań edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z powiatu tomaszowskiego. Wystawa będzie eksponowana do 30 listopada.

W konkursie plastycznym „Eko-Pocztówka” wzięło udział 220 osób, nagrody przyznano 49 osobom w czterech kategoriach wiekowych. Natomiast do konkursu fotograficznego zgłoszono 249 fotografii. Nagrodzono i wyróżniono 14 uczestników.

Nagrody w konkursie zostały ufundowane z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przy współudziale środków Miejskiego Ośrodka Kultury w Tomaszowie Mazowieckim.