Pieniądze na szkolnictwo zawodowe

601
W maju podpisaliśmy porozumienie w sprawie utworzenia Łódzkiego Klastra Edukacyjnego, który ma wspierać współpracę szkół zawodowych z firmami – powiedział Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego. – Taka współpraca pozwala dostosować kształcenie zawodowe do potrzeb lokalnej gospodarki.
 
Projekt RPO dotyczy szkół i placówek kształcących zawodowo i współpracujących z otoczeniem społeczno-gospodarczym, czyli z przedsiębiorstwami. Pieniądze przeznaczone są na podnoszenie kompetencji i  zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i nauczycieli praktycznej nauki zawodu (m.in. poprzez organizowanie staży i praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach i u przyszłych pracodawców),  wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących ustawiczne kształcenie zawodowe.  Oferta kierowana jest też do Centrów Kształcenia Ustawicznego oraz zespołów, które realizują takie zadania jak CKU. Dzięki środkom z programu będzie można zdobyć kwalifikacje doradcy edukacyjno-zawodowego,  tworzyć Szkolne Punkty Informacji i Kariery oraz uczestniczyć w kwalifikacyjnych kursach  zawodowych.Program nie dotyczy szkół dla dorosłych i szkół policealnych. Szkoły i placówki chętne do skorzystania z programu muszą współpracować z przedsiębiorstwami  (z otoczeniem społeczno-gospodarczym) w zakresie staży i praktyk zawodowych.
 
Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony od 4 grudnia 2015 r. (piątek) do 14 grudnia 2015 r. (poniedziałek) w dni robocze od godz. 8.00 do 16.00 w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi, al. Piłsudskiego 8 (na parterze).