Trwa konkurs na opracowanie koncepcji Parku

680
Zadaniem projektu konkursowego jest wskazanie sposobu odwrócenia centrum Tomaszowa w stronę rzeki Wolbórki i stworzenia atrakcyjnej przestrzeni publicznej, ze szczególnym wskazaniem na przebudowę istniejącego amfiteatru. Uczestnicy konkursu mają zaproponować sposób uatrakcyjnienia terenów nadrzecznych w Parku "Solidarność" wraz z istniejącym amfiteatrem.
 
W projekcie należy zaproponować m.in. wprowadzenie elementów zachęcających mieszkańców do korzystania z parku oraz podnoszących atrakcyjność miejsca i poczucie bezpieczeństwa. Uczestnicy konkursu powinni także zaplanować budowę zadaszonej widowni, toalety publicznej, a także toalety dla zwierząt domowych.
 
Nowa koncepcja Parku "Solidarność" stanowi jeden z elementów rewitalizacji centrum naszego miasta. Konkurs zostanie rozstrzygnięty najpóźniej 15 marca 2016 roku. Przypomnijmy, że wyniki ekspertyzy przeprowadzonej przez zespół rzeczoznawców Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa wykazały, że skuteczna naprawa dotychczasowej muszli koncertowej przestała być możliwa.

Koncepcja urbanistyczno-architektonicznej rozbudowy i przebudowy amfiteatru wraz z jego otoczeniem w Parku Miejskim "Solidarność" – szczegóły konkursu.