Uroczyste przekazanie nowych radiowozów

350
Auta zostały zakupione ze wspólnych środków budżetowych Policji oraz środków finansowych przekazanych przez: Starostę Powiatu Tomaszowskiego, Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz Wójtów podległych gmin.
 
Udział samorządów lokalnych i władz powiatu tomaszowskiego w zakupach policyjnego wyposażenia, radiowozów i specjalistycznego sprzętu jest zauważalny od wielu lat. Zarówno policjanci jak i samorządowcy z władz powiatowych, miejskich i gminnych kultywują idee ścisłej współpracy w realizacji celów związanych z utrzymaniem ładu prawnego i zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego.

Od 2006 roku władze powiatu tomaszowskiego wraz z miastem i gminami dofinansowały i partycypowały w zakupie 12 radiowozów, a także sprzętu policyjnego. Lokalne samorządy przeznaczały również środki na służby ponadnormatywne policjantów, dzięki czemu możliwe było kierowanie do służby patrolowej większej liczby policjantów.

Dzisiejsza uroczystość była szczególną okazją do przekazania pięciu radiowozów, kia ceed, na których zakup ze swoich budżetów, wyasygnowały środki finansowe władze miasta, powiatu tomaszowskiego oraz wójtowie podległych gmin Łączna suma środków przekazanych na dofinansowanie zakupu nowych pojazdów służbowych wyniosła 145 tysięcy złotych. Komendant insp. Gabriel Olejnik podziękował za wzorową współpracę Policji i samorządu tomaszowskiego podkreślając, że tylko współpraca wielu podmiotów jest w stanie zapewnić produkt najlepszej jakości, jakim jest bezpieczeństwo a dzięki większej mobilności stróżów prawa, każdy mieszkaniec Tomaszowa i gminy, w razie potrzeby będzie mógł liczyć na szybką i sprawną reakcję policjantów. Przed oficjalnym przekazaniem radiowozów nastąpiło ich poświęcenie przez księdza dziekana Zygmunta Niteckiego z parafii NMP Królowej Polski, a później samorządowcy przekazali policjantom kluczyki do nowych radiowozów,

Na zakończenie policjanci zrobili krótki test sygnałów świetlnych i dźwiękowych w nowych radiowozach.