„Azyl” i „ALA” świętowali jubileusze

611
W sobotę 24 października 2015 roku przy ul. Farbiarskiej 20 odbył się otwarty miting AA oraz abstynencka zabawa rocznicowa z okazji jubileuszu 18-lecia powstania  Stowarzyszenia Abstynenckiego „Azyl”.
W Stowarzyszeniu „Azyl” tego dnia gościło około 250 abstynentów z Tomaszowa Mazowieckiego oraz różnych miast naszego województwa.
Po zakończeniu mityngu odbyła się część oficjalna. Uhonorowano najstarszych stażem członków Stowarzyszenia. Nagrody wręczyli Starosta Powiatu Tomaszowskiego Mirosław Kukliński oraz Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Wanda Rybak. Ponadto członkowie Stowarzyszenia nadali Jolancie Szczepańskiej, specjaliście terapii uzależnień tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia Abstynenckiego „Azyl” za oddanie swego serca osobom  uzależnionym i ich rodzinom oraz ogromny wpływ na ukształtowanie osobowości samego stowarzyszenia jak i jego członków. Zabawa jubileuszowa podczas, której bawili się zaproszeni goście trwała do późnych godzin nocnych.

W sobotę 17 października 2015 roku przy ul. św. Antoniego odbył się uroczyste spotkanie z okazji 25 rocznicy działalności Abstynenckiego Stowarzyszenia Klubu Wzajemnej Pomocy „ALA”. Podczas uroczystości nadano dotychczasowym prezesom tytuły honorowych członków  Stowarzyszenia „ALA”. Następnie przedstawiona została działalność Stowarzyszenia, której celem jest niesienie pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom. Po zakończeniu części oficjalnej odbył się koncert  Piotra Nagla, byłego członka zespołu Oddział Zamknięty trzeźwego alkoholika, który zarówno swoimi piosenkami jak i świadectwem pokazał jak bardzo warto być trzeźwym. Następnie odbyła się zabawa taneczna.W uroczystości udział wzięło około 100 osób w tym przedstawiciele Urzędu Miasta.

Stowarzyszenie Abstynenckie  "AZYL" powstało 3 października 1997 roku. Obecnie stowarzyszenie liczy 55 czynnych członków. Od 1999r współpracuje ze stowarzyszeniem Jolanta Szczepańska – specjalista terapii uzależnień, która z wielkim poświęceniem oddaje swoje serce osobom uzależnionym i ich rodzinom. Pomaga im odnaleźć siebie, własną godność, ocalić życie i rodziny. W Stowarzyszeniu funkcjonują punkt konsultacyjny, a także grupa mityngowa dla uzależnionych i grupa wsparcia dla współuzależnionych. W Stowarzyszeniu  prowadzone są zajęcia  dla dzieci i młodzieży, jak również terapie indywidualne i grupowe ze specjalistą terapii uzależnień.

 Stowarzyszenie ALA składa się z 83 członków. W Stowarzyszeniu funkcjonują grupy AA, ALANON i hazardowa w ramach których prowadzone są  spotkania grupowe, punkt konsultacyjno-informacyjny i  maratony AA i ALANON dla osób współuzależnionych, a także spotkania integracyjne i spotkania z psychologiem.